Chính tại điểm tưởng như vô lý này việc phân tích các qUan hệ giới có thể bắc cầu, hay nói đúng hơn là đưa ra các phương pháp và kỹ năng để các chương trình kinh tế, kỹ thuật... đến được với đốì tượng phục vụ cao nhất là . con người: phụ nữ và nam giới một cách tốt hơn. Tất nhiên không phải hội thảo nào cũng thành công tốt đẹp và không phải không có những ý kiến cho rằng các hội thảo như vậy còn xa lạ với thực tế của Việt nam. ở đây cần thấy rằng những ý kiến đánh giá khác nhau là điều tự nhiên. Rõ ràng là việc trao đổi, thảo luận sẽ mở đường cho những ứng dụng mới, có ý nghĩa đi vào thực tiễn đời sông.
Có lẽ vì vậy cần nêu ra các ý kiến đánh giá còn ít người biết về các hội thảo giới được tổ chức gần đây. Và khách quan hơn cả là để những người đã tham gia hội thảo trực tiếp nói lên những suy nghĩ của mình.
" Qua hội thảo tôi đã nhận thức được khả năng điều chỉnh các hoạt động trong công tác chuyên môn cũng như cuộc sông mà trước đây cho là đã hoàn thiện hoặc không thể điều chỉnh được
" Với hiểu biết về giới tôi có thể nhìn nhận công việc một cách chính xác hơn, có sự phân công hợp lý hài hoà hơn, tránh được những định kiến đối với phụ nữ
"Một dự án dù đã đủ mọi dữ kiện: điều kiện vật chất, kinh phí, nhân lực, được sự ủng hộ của các cấp các ngành song nếu vấn để giói được xem xét thì hiệu quả của dự án sẽ được nâng cao và kết quả tốt hơn V.V..
Vậy thế nào là kết hợp giói vào công tác chuyên môn, và các dự án phát triển? Cho đến nay, kết hợp giới vào công tác chuyên môn đã được nhiều chuyên gia, các nhà nghiên cứu và cán bộ thực tiễn phát triển thành một trong những phương pháp cho phép kết hợp hài hoà nhu cầu, lợi ích của phụ nữ và nam giới trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Phương pháp này bao gồm các nội dung nâng cao nhận thức và kỹ năng phân tích và xây dựng kê hoạch đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và nam giới.


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA