Nhận thức được điều này, các nhà làm chính sách đã có những nỗ lực nhằm tạo thêm cơ hội cho giới nữ. Phương thức thưòng được áp dụng là xây dựng các chính sách hoặc chương trình dành riêng cho phụ nữ, các nhu cầu và lợi ích đặc thù của giới được quan tâm đáp ứng tốt hơn. Song cũng chính từ việc coi các nhu cầu của phụ nữ là đặc thù cho nên các chính sách, chương trình thường dành cho phụ nữ một tỷ lệ vô cùng nhỏ bé về kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, V.V.. so với toàn bộ. Các chế độ, chính sách dành cho phụ nữ thường được thông qua một cách khó khăn, lại hay bị cắt giảm, V.V.. Và nếu đặt trong tương quan so sánh thì các chính sách đặc thù này hoàn toàn không thể bù đắp được những khoảng cách về cơ hội mà các chính sách chung đã vô tinh tạo ra.
Về mặt này, quan điểm giới cho rằng, xây dựng các chương trình, dự án dành riêng cho phụ nữ chỉ mới đáp ứng được phần nào yêu cầu đưa phụ nữ hoà nhập vào sự phát triển chứ chưa phải là toàn diện. Để con người thực sự trở thành nhân tố hàng đầu của sự phát triển thì điều quan trọng là các chính sách, chương trình và dự án phải được xây dựng sao cho cả phụ nữ và nam giới đều có hội và điều kiện như nhau. Có như vậy mới thu hút được đông đảo phụ nữ và nam giới tham gia vào các hoạt động xã hội và phát huy được năng lực và vai trò của mỗi giới.
Về các phương pháp cụ thể, để xây dựng được những chính sách phù hợp, đáp ứng được yêu cầu giới thì điều quan trọng là cần phát hiện và giải thích đúng đắn những khác biệt trong đời sông của phụ nữ và nam giới. Đó là những khác biệt trong cách thức tham gia vào các hoạt động sản xuất, trong việc tái sản xuất nguồn nhân lực (bao gồm việc sinh, dưỡng con, thực hiện các công việc nội trợ và chăm sóc các thành viên khác trong gia đình... ) và tham gia các hoạt động xã hội. Mặc dù cùng thực hiện những hoạt động cơ bản trên đây, song rõ giữa nam và nữ có thể có những khác biệt về quyền quyết định, về khả năng tiếp cận các nguồn, về việc thụ hưởng các kết quả làm ra, V.V.. Nêu cân nhắc đầy đủ đến sự khác biệt này và có các biện pháp phù hợp cho mỗi giới, các chính sách có thể tạo cho phụ nữ có được mặt bằng cơ hội và quyền lợi ngang với nam giới.

(nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/gioi-phong-trao-phu-nu-va-phat-trien-p20.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:phụ nữ học, vai trò của phụ nữ


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA