Quay trở lại ví dụ vế môi trường. Vận dung quan điểm giới, các nhà chuyên môn sẽ thấy phụ nữ và nam giới chịu tác động của sự ô nhiễm môi trường theo những cách không giông nhau. Ngoài ra, họ có thể tham gia vào việc tạo ra hoặc làm tăng độ ô nhiễm theo những cách khác nhau. Các giải pháp và chính sách đưa ra sẽ mang tính hiện thực cao hơn nếu các nhà chuyên môn hiểu rõ và có biện pháp phù hợp cho những khác biệt này. Lúc này quan tâm đến phụ nữ hay giói rõ ràng không còn là " phong trào " mà là nhằm nâng cao hiệu quả của các giải pháp chính sách.
Cho đến nay, đã có nhiều chương trình phát triển được xây dựng dựa trên phương pháp được gọi là lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu giới. Nội dung cơ bản là xây dựng các kế hoạch phát triển dựa trên việc đáp ứng yêu cầu của nam và nữ trong một bối cảnh cụ thể. ở đây giới đã được vận dụng vào thực tế như là một phương pháp xây dựng và đánh giá các chính sách, chương trình, dự án phát triển. Điểu này mở ra nhiều triển vọng cho việc tăng cường vai trò của phụ nữ trong tiến bộ xã hội, trên cơ sở phát triển hài hoà và bền vững vi lợi ích của cả hai giới.
Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng trong khi quan điểm giới được sử dụng ngày càng nhiều trong các văn-bản và diễn đàn khác nhau thì việc vận dụng về cơ bản mới dừng lại ở cấp các dự án và chương trình phát triển. Việc vận dụng quan điểm này để xây dựng các chính sách toàn diện và lâu dài cho phụ nữ ở cấp vĩ mô đang còn là mục tiêu hướng tới của phụ nữ và những nam giới có thiện chí ở nhiều nước.
"Phụ nữ trong phát triển' hay "giới và phát triển”?
Sau tất cả những ý kiến trình bày trên đây có thể nêu hai nhận xét. Một là; cho tối nay, vấn đề phụ nữ đã được giải quyết bằng cách kết hợp cả hai quan điểm "phụ nữ trong phát triển" và " giới và phát triển" các mức độ khác tuỳ thuộc vào từng thời kỳ Hai là, có thể coi quá trình đi từ " phụ nữ trong phát triển” đến "giới và .phát triển” là một hình thức có tính quy luật trong việc gỉải quyết vấn đề phụ nữ, giới và xây dựng xã hội công bằng, văn minh.

(nối tiếp phần sau……….)


Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/gioi-phong-trao-phu-nu-va-phat-trien.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:người phụ nữ, vai tro cua nguoi phu nu


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA