Năm chương trình trọng tâm do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ VII (1992) đã thu hút được hàng triệu phụ nữ tham gia. Năm chương trình đó là 1) Bồi dưõng, nâng cao kiến thức và năng lực cho phụ nữ; 2) Hỗ trợ các hoạt động tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ; 3) Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ trẻ em, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và giáo dục gia đình; 4) Đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ, tập hợp quần chúng và xây dựng quỹ Hội và 5) Tổ chức nghiên cứu và vận động quần chúng tham gia xây dựng, giám sát, kiểm tra một số chính sách, luật pháp, cơ chế mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi phụ nữ.
Trong quá trình đổi mổi hoạt động, quan điểm giới càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với phong trào phụ nữ.
Các hoạt động nhằm thu hút sự tham gia của nam giới đã được khởi xướng ở nhiều nơi. Ví dụ Hội phụ nữ đã đi đầu trong việc vận động nam giới thực hiện các biện pháp sinh đẻ có kê hoạch. Các hội thi về vai trò người  chồng, người cha trong gia đình do Thành hội phụ nữ Hồ Chí Minh tổ chức đã được nam giới nhiệt tình hưởng ứng. Ngày càng có nhiều dự án phát triển của phụ nữ thu hút được sự quan tâm của cấc bậc mày râu. Không ít trường hợp các ông đã làm đơn xin gia nhập Hội để được vay vốn và tập huấn kỹ thuật, V.V..
Kiến thức về giới đã được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ động phổ biến cho cán bộ quản lý, cán bộ kế hoạch ở trung ương và địa phương. Khoảng 30% số người tham gia các lốp tập huấn về giới trong những năm 1992 - 1995 là nam giới, trong đó có một số cán bộ quản lý ở trung ương và địa phương.
Các hoạt động của Hội ngày càng hướng trọng tâm vào những nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng yếu của đất nước. Từ đó, các vấn đề liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của phụ nữ đang có nhiều cơ hội để trở thành mối quan tâm không chỉ của phụ nữ mà ngay cả nam giới các ngành, các cấp và toàn xã hội.


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA