Tìm hiểu vấn đề này trong bối cảnh của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, có thể thấy rằng, phong trào phụ nữ thời kỳ này đã đề ra các mục tiêu mà bản thân chúng và việc tiếp cận chúng dường như được chấp nhận cả về mặt lý luận và thực tiễn. Một mặt, phong trào phụ nữ được sự ủng hộ và hỗ trợ to lớn của Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam, được tạo nhũng điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động và phát huy vai trò của mình. Mặt khác, do phản ánh và thể hiện trung thành những nguyện vọng tha thiết của đông đảo phụ nữ, phong trào phụ nữ đã thu hút nhiều tầng lớp phụ nữ tự nguyện tham gia vào các hoạt động vì sự nghiệp chung.
Tình hình nghiên cứu phụ nữ đã khác đi khi phong trào phụ nữ bước vào thời kỳ chuyển đổi cơ chế kinh tế.
Các chương trình tạo việc làm, tăng thu nhập, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo V.V.. lần đầu tiên được xây dựng vào giữa những năm 1980. Những hoạt động này đã từng bước chuyển trọng tâm của phong trào từ các mục tiêu chính trị chung sang các mục tiêu kinh tế, xã hội cụ thể vì quyển lợi thiết thân của phụ nữ. Quá trình chuyển biến này cũng như việc xác định thứ tự ưu tiên đốỉ với các mục tiêu của phong trào ở từng giai đoạn, đã làm nảy sinh, mặc dù còn ở mức độ chưa cao, nhu câù tìm hiểu các vấn đề của nguời phụ nữ trong bối cảnh kinh tế - xã hội mối trên cơ sở khoa học.
Cũng trong thời kỳ nay, khủng hoảng kinh tế và xã hội kéo dài đã khiến cho việc đáp ứng các chế độ chính sách đôi với phụ nữ từ phía nhà nước trở nên khó khăn hơn trước. Các vấn đề bất bình đẳng nam nữ trong việc làm và thu nhập, giáo dục và đào tạo xuất hiện trở lại và trở nên gay gắt hơn khi nền kinh tế bước váo cơ chế thị trường. Tình hình trên đòi hỏi phong trào phụ nữ phải được tràng bị đầy đủ hơn bằng những lập luận khoa học, với các đánh giá, tổng kết thực tiễn sâu sắc, các số liệu, chứng cứ có hệ thống để có thể bảo vệ và đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ. Cũng cần nói thêm là sự mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác qua các chương trình và dự án giữa Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam với các tổ chức quốc tế trong những năm 90 đã mở rộng cơ hội trao đổi thông tin, thảo luận và nghiên cứu khoa học về phụ nữ. Ví dụ chỉ tính riêng năm 1994 đã có 456 đoàn khách quốc tế đến tìm hiểu hoạt động của Hội, 35 dự án mối với sự hỗ trợ của quốc tế đã được triển khai.

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/gioi-phong-trao-phu-nu-va-phat-trien-p8.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:phu nu hoc, vai tro cua phu nu


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA