Chương trình nghiên cứu đầu tiên về phụ nữ được xây dựng nàm 1984 thoạt tiên chỉ để đáp ứng nhu cầu trao đổi, giao lưu khoa học với quốc tế. Sự phát triển mau chóng của hệ thống các cơ sở nghiên cứu và các đề tài khoa học trong những năm 90 cho thấy nghiên cứu phụ nữ đã bắt nhịp với bước chuyển biến của phong trào phụ nữ. Nghiên cứu phụ nữ ngày càng tập trung vào những vấn đề cụ thể của người phụ nữ trong giai đoạn mới.
Điểm qua các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về phụ nữ ở Việt Nam cùng với các chủ đề nghiên cứu chính sẽ cho thấy rõ hơn điều này.
Trung tâm Nghiên cứu khoa học về phụ nữ, nay là trung tâm nghiên cứu khoa học về Gia đình và Phụ nữ, giám đốc (1987-1995) giáo sư Lê Thi, (1995 đến nay) phó tiến sĩ Đỗ Thị Bình. Thành lập năm 1987, trực thuộc ủy ban khoa học xã hội nay là Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Hà Nội.
Các chủ đề nghiên cứu chính của Trung tâm bao
gồm:
-     Phụ nữ và sự phát triển nông nghiệp, nông thôn với các đề tài: Vai trò phụ nữ và kinh tế hộ; Phụ nữ với việc ứng dụng máy móc, kỹ thuật nông nghiệp; Phụ nữ ở vùng phát triển lâm nghiệp V.V..
-     Phụ nữ công nhân: Điểu kiện lao động của nữ công nhân ngành dệt; Nữ công nhân lâm nghiệp.
-     Phụ nữ và gia đình: Phụ nữ đơn thân, Phụ nữ và giáo dục gia đình, Phụ nữ và gia đình một số dân tộc ít người.
-     Ngoài ra là các nội dung nghiên cứu về chính sách xã hội đốì với phụ nữ; Phụ nữ và việc chăm sóc sức khoẻ, kế hoạch hoá gia đình; Phụ nữ và các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình V.V..
Trung tâm nghiên cứu khoa học về Phụ nữ và Gia đình, thành phố Hồ chí Minh, giám đốc giáo sư Bùi Thị Kim Quỳ. Thành lập năm 1991, trực thuộc Viện khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Một số đề tài nghiên cứu chính bao gồm: Lao động nữ ở đô thị; Nữ công nhân trong các liên doanh; Gia đình nữ trí thức V.V..
Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển, giám đốc giáo sư Lê Thị Nhâm Tuyết, Thành lập năm 1992, là tổ chức phi chính phủ đầu tiên trong lĩnh vực nghiên cứu phụ nữ. Các chủ đề nghiên cứu chính tập trung vào sức khoẻ bà mẹ, hành vi sinh sản, phụ nữ với hoạt động y tế cộng đồng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Đọc thêm tại:


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA