Khoa Phụ nữ học, chủ nhiệm khoa tiến si Thái Thị Ngọc Dư. Thành lập năm 1992 tại Đại học Mở - Bán công, thành phố Hồ Chí Minh. Khoa có mục tiêu trang bị cho phụ nữ những kiến thức và kỹ năng mới để xây dựng gia đình và tham gia phát triển kinh tế, xã hội, chống bất công, bạo lực, bảo vệ nhân quyền và môi sinh. Khoa tiến hành đào tạo theo hai giai đoạn: 1) Đại cương theo chương trình khoa học xã hội và 2) Chuyên ngành phụ nữ học. Sau chương trình học 4 năm, sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân xã hội học, chuyên ngành phụ nữ học. Đến năm 1995, khoa đã thu hút trên 300 sinh viên, trong đó có nhiều phụ nữ theo học. Ngoài ra, khoa Phụ nữ học đã thực hiện trên 10 khoá đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức khác nhau.
Một vài đề tài nghiên cứu do khoa Phụ nữ học tiến hành bao gồm: Vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, Phụ nữ Việt Nam trong chuyển đổi kinh tê; Các chương trình tín dụng tiết kiệm của phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh; Phụ nữ trong hoạt động thu mua phế liệu tại thành phố Hồ Chí Minh V.V..
Khoa Xã hội học và Tâm lý học, Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Quốc gia, chủ nhiệm khoa giáo sư Phạm Tất Dong. Ngay từ khi thành lập năm 1992, khoa xã hội học và tâm lý học rất chú trọng nghiên cứu và giảng dạy môn phụ nữ học. Nảm 1995 những luận án thạc sỹ xã hội học đầu tiên về vấn đề phụ nữ như " Phụ nữ cao tuổi ", " Nạo thai ngoài hôn nhân " đã được bảo vệ thành công trên giảng đường khoa Xã hội học và tâm lý học.
Trung tâm Nghiên cứu và Giảng dạy về Phụ nữ, giám đốc giáo sư Thanh Lê. Thành lập năm 1993, thuộc trường Đại học sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm đang xúc tiến các hoạt động đưa thông tin và kiến thức về phụ nữ tới người học và người nghiên cứu.
Trung tâm Nghiên cứu Lao động nữ, giám đốc phó tiến sĩ Phan Thị Thanh. Thành lập năm 1994 tại Viện Nghiên cứu Khoa học Lao động và các Vấn đề Xã hội, Bộ lao động, thương binh và xã hội. Các hoạt động nghiên cứu chính đã tiến hành tập trung vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu về lao động nữ, nghiên cứu việc làm của lao động nữ khu vực ngoài quốc doanh và điều kiện lao động nữ ở các xí nghiệp quốc doanh.

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/gioi-phong-trao-phu-nu-va-phat-trien-p10.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:phụ nữ học, vai trò của phụ nữ


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA