Mặc dù có nhiều triển vọng trong việc góp phần tạo công ăn việc làm song lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng có nhiều vấn đề cần quan tâm. Các vấn đề liên quan lao động nữ bao gồm:
1. Tính chất thiếu ổn định và thiếu cơ sở pháp lý của các quan hệ lao động. Kết quả điều tra mẫu cho thấy có tới 76% số lao động nữ đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân không có hợp đồng lao động. Số' còn lại ký các hợp đồng ngắn hạn. Điều này chỉ có lợi cho chủ trong việc chối bỏ trách nhiệm của mình đối với người lao động. Tính chất bấp bênh, tạm bợ là hạn chếlớn nhất đối với lao động nữ ở khu vực sản xuất này. Lợi ích chính đáng theo luật định của người lao động nữ khó có cơ sở thực hiện trong điều kiện thiếu các văn bản pháp quy xác định quan hệ lao động.
2. Việc thực hiện các chính sách xã hội đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp tư nhân cũng rất khác nhau. Nhìn chung công tác này phụ thuộc vào ý thức cá nhân của chủ sử dụng lao động, hoàn toàn thiêu các chê độ kiểm tra, giám sát từ phía các cơ quan nhà nước.sốphụ nữ được hỏi ở các doanh nghiệp tư nhân điều tra ở Hà nội đưa ra câu trả lời rất khác nhau, ví dụ về chê độ thai sản, 53,8% nói là có được nhận bảo hiểm xã hội khi nghỉ sinh con, số còn lại không. Những người được trả bảo hiểm xã hội khi sinh con cho biết các mức khác nhau, ví dụ là 100%, 50%, thậm chí 40% lương trung bình. Thời gian nghỉ cũng rất khác nhau, giao động trong thời gian từ 1 đến 4 tháng. Điều này cho thấy nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân hiện đang giải quyết chính sách một cách tuỳ tiện, thiếu tôn trọng pháp luật, bỏ qua lợi ích chính đáng của lao động nữ.
3. Các khảo sát cho thấy vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân còn rất mờ nhạt- ở Thành phô' Hồ Chí Minh chỉ có 30% số’ cơ sở có tổ chức công đoàn hay người đại diện của công nhân, ở Hà Nội, có 250 trên tổngsốgần 1500 doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức công đoàn cơ sở, chiếm 16%. Trong 200 liên doanh, mối chỉ có 33 liên doanh xây dựng tổ chức công đoàn(*) . Đây chính là điểm yếu mà các chủ doanh nghiệp tư nhân, kể cả chủ người nước ngoài thường lợi dụng để áp đặt các quy chế bất lợi đối với người lao động, trong đó có lao động nữ. (nối tiếp phần sau……….)


Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_24.html


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA