Trên thực tế, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật của lao động nữ có thấp hơn so với lao động nam. Về mặt thể lực, đặc biệt là sức khoẻ cơ bắp, phụ nữ cũng yếu hơn nam giới. Tuy nhiên, những vấn đề này hoàn toàn không phải là vấn đề mới. Hơn thế, xét riêng về trình độ chuyên môn, kỹ thuật thì ngày nay khoảng cách nam và nũ đã thu hẹp hơn nhiều so với những năm 60. Vậy vấn đề đặt ra là tại sao lao động nam hiện nay có khả năng duy trì và tìm kiếm việc lảm thuận lợi hơn lao động nữ? ở đây có mộtsốkhía cạnh cần quan tâm:
Biểu đồ 3.3 : Tỷ lệ lao động nữ trong một số ngành thuôc khu vực nhà nước 1989 - 1992, %
VỊ TRÍ, VAI TRÒ PHỤ NỮ TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ XÃ HỘI (P23)

Nguồn: Tổng cục thông kê, Tổng điều tra dân số 1989 ;sốliệu về lao động xã hội 1993.
Thứ nhất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế dẫn đến việc giảm tương đối quy mô khu vực quốc doanh. Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, việc giải thể các đơn vị kinh tế thua lỗ đã đặt nhiều lao động, cả phụ nữ và nam giới trước tình trạng chung là thất nghiệp hoặc thiếu việc làm. Các đơn vị kinh tế đang hoạt động cũng gặp nhiều khó khăn. Các báo cáo về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước cho biết khu vực này chưa đủ khả năng tạo việc làm cho số lao động hiện có. Lấy ví dụ, tính riêng các doanh nghiệp nhà nước trung ương đã được thành lập lại (theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 về quy chế thành lập và giải thể các doanh nghiệp nhà nước), số lao động chưa bô" trí được việc làm, tính đến tháng 4/1993 là 40.000 người, chiếm 6,5% số lao động hiện có. Tỷ lệ này đối với các doanh nghiệp ở Bộ Xây dựng là 15%, Bộ Công nghiệp nặng là 7%. Tính riêng ở Hà Nội, năm 1993 mới có 31 trên 52 đơn vị kinh doanh được khảo sát tạo đủ việc làm cho người lao động.
Thứ hai, quá trình chuyển đổi cơ cấu đã tỏ ra không công bằng trong đánh, giá và đối xử với giới nữ. Phụ nữ không chỉ chiếm trên 60% số người ra khỏi khu vực nhà nước. Họ còn chiếm số đông lao động trẻ chờ việc. Số lao động mới tuyển dụng ở một số ngành giai đoạn l992-1994 hầu hết là nam giới. (nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_76.html


Từ khóa tìm kiếm nhiều:phu nu hoc, vai tro cua phu nu


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA