Có hai vấn đề có liên quan. Một là chuẩn "giá trị trao đổi” của. kinh tế học đã được chấp nhận như là chuẩn duy nhất và hai là chuẩn mực kinh tế đó có tác động không nhờ đến hành vi và sự lựa chọn của mỗi cá nhân, cũng như của xã hội. Chúng ta đều biết rằng thứ bậc ưu tiên và sự chọn lựa (giữa những điều có giá trị) của mỗi phụ nữ chẳng làm các nhà kinh tế bận tâm chút nào, ngược lại, biết bao người phải lựa theo những quan niệm đã được coi là chuẩn mực của kinh tế học. Ví dụ, nếu lựa chọn ở nhà chăm sóc gia đình, người phụ nữ không thể tránh khởi mặc cảm là người phụ thuộc, "không làm việc", không có chút đóng góp gì về kinh tế cho gia đình và ở mức độ nào đó là "không có ích” đốỉ với xã hội. Ngoài mặc cảm đối với bản thân, không ít trường hợp họ còn phải đối mặt với cái nhìn thương hại, coi thường của các thành viên trong gia đình, bạn bè và xã hội. Tuy nhiên, không riêng đốỉ với cá nhân phụ nữ mà đốì với xã hội cũng như vậy. Lĩnh vực "phi sản xuất" thường bị coi nhẹ. Các ngành y tế, giáo dục là những ngành chịu cắt giảm đầu tiên và thường xuyên nhất mỗi khi nền kinh tế rơi vào trì trệ.
Vấn đề đặt ra là nếu chuẩn mực trê,n là không hợp lý thì cần thay đổi chúng như thế nào? Giả sử không còn sự phân biệt giữa "trao đổi" và "không trao đổi", thì một giờ đồng hồ làm việc nội trợ hẳn cũng có ý nghĩa tương tự như một giờ làm việc tại nhà máy. Có thể điều này còn là quá giản đơn để tính toán thu nhập quốc dân. Tuy nhiên, nếu lấy sự phát triển con người làm mục đích tối thượng thì rất khó lập luận rằng thòi gian sản xuất hàng hoá là có giá trị lớn hơn thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng con người (Báo cáo phát triển nguồn lực, 1995).
Báo cáo phát triển nhân lực của Chương trình phát triển Liên hợp quốc ước tính rằng nếu công việc không được trả công hiện nay của phụ nữ và nam giới trên toàn thế giới, ví dụ như nội trợ, chăm sóc trẻ em, sản xuất tự túc., được tính theo giá thị trường thì sẽ bằng 16 tỉ đô la Mỹ, trong đó 11 tỉ là đóng góp của phụ nữ.
Mặc dù còn đang trong quá trình đưa ra những lời giải đáp ban đầu cho câu hỏi " cần thay đổi như thế nào", song phụ nữ học vể kinh tế đã đặt những cơ sở đầu tiên cho một nhận thức mổi và toàn diện hơn về vai trò kinh tế của phụ nữ và về những đóng góp của họ cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung (Waring, 1990 và v.v...) (nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại:


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA