Phụ nữ trong nên kinh tế thỉ trường: đươc hay mất
Một trong những câu hi thường được đặt ra khi nghiên cứu các nền kinh tế đang chuyển đổi là vậy thì phụ nữ được hay mất khi chuyển sang kinh tế thị trường? Câu hỏi này đã được đặt ra đối với phụ nữ Trung quốic, phụ nữ Liên xô và Đông âu và nó cũng đang được các học giả quan tâm đến tình hình phụ nữ ở Việt nam nêu ra.
Sự chuyển đổi từ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo ra những thay, đổi căn bản trên đất nước ta. Đã có rất nhiều báo cáo tổng kết, đánh giá thành tựu của thời kỳ đổi mới. Đồng thời cũng có nhiều ý kiến phân tích những hạn chế, mặt trái của đòi sống kinh tế xã hội những năm gần đây. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta chưa có một công trình nghiên cứu toàn diện chỉ ra những thành tựu và vấn để của phụ nữ và phong trào phụ nữ trong thời gian qua. Có lẽ chủ đề này sẽ trở thành mối quan tâm và nỗ lực thực hiện chung của giới nghiên cứu và các nhà hoạt động phong trào phụ nữ  ở  nước ta thời gian tới.
Đánh giá quá trình đổi mới hay các chính sách đổi mới từ góc độ tác động của chúng đối với phụ nữ là vấn đề không đơn giản. Ngoài vấn đề thông tin, số liệu về phụ nữ thường không đầy đ và thiếu cập nhật còn có một số vấn đề về cách tiếp cận nghiên cứu. Cách đặt vấn đề "được", "mất" thoạt tiên có vẻ dễ chấp nhận vì nó cho phép so sánh trực tiếp và đưa ra những nhận xét cụ thể. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề này dường như không tránh kh ở i lối mòn của những cách nhìn thuần tuý thị trường, thuần tuý kinh tế. Trong kinh tế thị trường, cặp kính thường dùng để nhìn nhận và soi xét sự việc phải chăng chính là "được”, "mất”; "người được" và "kẻ mất”. Vấn đề đặt ra đối với phụ nữ với tính phức tạp và đa dạng vốn có của nó chắc chắn không thể chỉ giới hạn trong việc xác định "được", "mất". Bởi chuyển sang cơ chế kinh tế mới, mỗi ngày, mỗi người phụ nữ đều có thể đồng thời cảm nhận được cả những cái được và cái mất. Điều này trở nên phức tạp hơn khi đánh giá một nhóm phụ nữ hay các nhóm phụ nữ khác nhau. Một số người hay nhóm người được nhiều hơn mất vàsốkhác lại thiệt thòi hơn. Cuộc sông đa dạng và những tác động luôn đan xen lẫn nhau đòi hỏi phải có cách nhìn toàn diện và tổng hợp hơn.

(nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_48.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:phu nu hoc, vai tro cua phu nu


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA