Theo khảo sát sơ bộ, phụ nữ nông thôn ra thành phô" thường bán hàng rong, bới rác, đi ở và làm thuê; một số khá đông đến làm trong các nhà hàng, quán bia, cà phê với đồng lương rất thấp. Đáng chú ý là phần lớn số phụ nữ nông thôn này là trẻ em gái (13-15 tuổi ) và nữ thanh niên chưa có gia đình. Do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết và không có chỗ dựa tin cậy lại không được pháp luật đảm bảo nên số phụ nữ này dễ dàng bị lôi cuốn vào các tệ nạn xã hội và tr ở thành nguồn bổ sung tự nhiên cho đội ngũ gái mãi dâm, lang thang, tội phạm ở các đô thị.
Vấn đề này thực sự đáng quan tâm nêu ta nhìn vào tình hình các nước trong khu vực. Thái Lan là ví dụ điển hình về hiện tượng chuyển dịch lao động nữ từ nông thôn ra các "điểm nóng" ở đô thị. Tỷ lệ phụ nữ Thái bỏ làng ra thành thị kiếm sống thời kỳ 1979-1989 đông hơn nam giới 53%, ước tính khoảng hơn 2 triệu người. Phần lớn phụ nữ này đã được thu hút vào các ngành dịch vụ liên quan tới du lịch. ( T. Karnjananksorn, 1994) .
Đa dạng hoá việc làm và tính chất lao động.
Việc giao quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình ở nông thôn đã góp phần giải phóng sức lao động cho hàng triệu nông dân, tạo điều kiện cho phụ nữ chủ động sử dụng và điều tiết lao động của mình. Tuy nhiên cơ cấu việc làm theo hướng đa dạng hoá ngành nghề diễn ra một cách chậm chạp và không đồng đều. Ví dụ, kết quả điều tra 6457 hộ nông dân của Tổng cục Thông kê cho thấy tỉnh miền núi Hoàng Liên Sơn có 87% hộ nông dân thuần nông và 10,1% hộ kinh tế hỗn hợp, trong khi đó tỉnh Bình Định các con số tương ứng là 51,3% và 47,7% (Bảng 3.2).


Bảng 3.2 : Cơ cấu hộ nông dân chia theo ngành nghê ở 5 tỉnh, 1990
Tỉnh
Ngành
nghề
Hoàng
Liên
Sơn
Nam
Ninh
Bình
Đinh

Đắc
Lắc
Hâu
Giang
Chung 5 tỉnh
Thuần
nông
87,03
64,36
51,27
81,09
■73,61
70,38
Tiểu thủ công nghiệp
1,05
0,69
0,68
0,40
5,94
1,91
Buôn bán dịch vụ
2,79
0,23
0,33
0,19
1,08
0,69
Kinh tế hỗn hợp
10,13
34,42
47,72
18,3
19,37
27,02
Nguồn : Ban nông nghiệp Trung ương, " Kinh tế xã hội nông thôn Việt Nam", Hà Nội, 1991, tr. 55. (nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_79.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:phu nu hoc, vai tro cua phu nu


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA