Phát triển kinh tế ngoài quốc doanh
Khu vực kinh tế ngoài quô"c doanh bao gồm nhiều loại hình như kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần.
Khu vực ngoài quốc doanh có thể tồn tại dưới hai dạng chính là khu vực chính thức và khu vực phi chính thức.
Phần lớn lao động nữ không tìm được việc làm việc trong khu vực nhà nước, phụ nữ từ nông thôn ra, từ nước ngoài về, hay nữ thanh niên đến tuổi lao động đểu tích cực làm kinh tế trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Có tối hơn 70% số người trước đây là cán bộ công nhân viên nhà nước nay nghỉ hưu, nghỉ mất sức hoặc nghỉ việc đang tham gia sản xuất, kinh doanh hoặc làm dịch vụ trong khu vực kinh tế hộ và doanh nghiệp tư nhân. Khu vực ngoài quốc doanh còn phải thu hút tới hơn 60% số lao động của các cơ quan, xí nghiệp nhà nước làm thêm việc, thêm giờ để tãng thu nhập. Trong tổng số nữ ở độ tuổi lao động chỉ có khoảng 15% làm công ăn lương trong khu vực nhà nước, số còn lại 85% làm việc trong các thành phần kinh tế khác. Như vậy, nếu ở nông thôn, lao động nữ chủ yếu hoạt động trong kinh tế hộ gia đình thì ở thành thị, phụ nữ ra sức lao động trong cả khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
Kinh tế hộ là những hoạt động dựa chủ yếu vào nguồn lao động, vốn và cơ sở vật chất khác của gia đình nhằm mang lại thu nhập cho các thành viên và gia đình. Kinh tế hộ ở thành thị phát triển với các hình thức dịch vụ, buôn bán, chê biến, sản xuất hàng hoá tiêu dùng với quy mô nhỏ . Hoạt động kinh tế hộ gia đình có thể tồn tại dưới dạng phi chính thức, tức là chưa có hoặc không có đăng ký chính thức với các cơ quan hữu quan. Trong những năm gần đây, kinh tế hộ đã thu hút được số lượng lao động rất lớn, đặc biệt là lao động nữ, góp phần tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng nảy sinh trong bước chuyển đổi cơ chế kinh tế.
Nghiên cứu tại một địa bàn thuộc Hà Nội năm 1993 cho thấy có tới 23,8% lao động tự tạo việc làm trên cơ sở kinh tế hộ, trong số này có tới 64,4% là lao động nữ. Tham gia hoạt động kinh tế hộ bao gồm nữ cán bộ, công nhân viên chức về hưu hoặc nghỉ việc theo Quyết định 176 và 111/HĐBT; một số’ b ở việc ở các cơ quan, doanh nghiệp quô'c doanh, ngoài ra là bộ đội xuất ngũ, công nhân hợp tác lao động ở nước ngoài về và những người mới bước vào tuổi lao động. (nối tiếp phần sau……….)


Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_33.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:phụ nữ học, vai trò của phụ nữ


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA