Một trong những cách tiếp cận ở đây có thể là cần xem xét vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ có thể so sánh hoàn cảnh, điều kiện, vị trí của phụ nữ hiện nay với chính hoàn cảnh, điều kiện, vị trí của họ trong thời kỳ bao cấp trước đây. Cũng có thể so sánh, ví dụ như những khả năng và cơ hội quá trình chuyển đổi cơ chế đã mang lại cho phụ nữ với những khả năng và cơ hội mà quá trình này đã đem lại cho nam giới V.V..
Mặc dù có thể còn nhiều ý kiến khác nhau cũng như cần thời gian và sự đầu tư nghiêm túc để có thể đưa ra những câu trả lời th ở a đáng. Nhưng nếu tiến hành một cuộc trắc nghiệm bằng cách đặt câu hỏi với phụ nữ thành thị và nông thôn về sự khác biệt hiện nay so với thời bao cấp, có thể dự đoán phần lớn các câu trả lời sẽ là so với thời kỳ bao cấp, phụ nữ được nhiều hơn mất. Đó là sự tự do chọn việc và di chuyển theo nhu cầu. Đó là khả năng mở mang các hoạt động kinh tế theo nguyện vọng và sở trường. Đó là cơ hội nắm bắt và trao đổi thông tin về sản xuất và tiêu dùng V.V.. Tuy nhiên, nếu đặt tiếp câu hỏi so sánh với nam giới thì có thể câu trả lời sẽ khác. Dường như phụ nữ chịu nhiều gánh nặng của quá trình chuyển đổi hơn nam giới. Dường như thành quả của quá trình chuyển đổi đến với phụ nữ ít hơn so với nam giới. Một nghiên cứu toàn diện có thể cần chi tiết hoá những giả thiết trên đây và tìm câu trả lời cụ thể đối với từng nhóm phụ nữ. Hẳn là phụ nữ ở thành phô", đặc biệt là bộ phận nữ thanh niên có ngoại ngữ, nhạy bén với cái mói, nhóm phụ nữ có đầu óc kinh doanh, nữ trí thức có ý thức vươn lên là những người nắm bắt cơ hội về việc làm thuận lợi hơn những người có tuổi, sức khoẻ kém, văn hoá hạn chế.. Phụ nữ nông thôn, đặc biệt là phụ nữ ở vùng xa xôi, đông con, không có sức khoẻ ổn định, thiếu ruộng đất có thể là nhóm phụ nữ chịu nhiều nguy cơ hơn cả.
 (nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_75.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:phụ nữ học, vai trò của phụ nữ


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA