Không chỉ riêng "việc làm" , mà "giá trị", một khái niệm quan trọng khác của kính tế học cũng có hạn chế tương tự. Chúng ta đều biết là giá trị được các nhà kinh tế hiểu là bao gồm giá trị trao đổi và giá trị sử dụng. Những gì có thể đem ra trao đổi để lấy một vật khác thì được coi là có giá trị trao đổi. Còn những gì không thể đem ra trao đổi nhưng hữu ích thì được coi là có gía trị sử dụng. Ví dụ không khí không thể đem ra trao đổi được nhưng hữu dụng nên được coi là có giá trị sử dụng. Trên thực tế, chỉ những gì có thể trao đổi mớí được kinh tế học quan tâm và được coi là thực sự có giá trị. Như vậy mặc dù chúng ta vẫn nghe nói trẻ em là tương lai và tiền đồ của đất nước nhưng thực ra chúng chỉ có giá trị khi đem bán (!). Còn nếu có ai đó nói trẻ em là niềm vui và là cả cuộc đời đôi với bản thân họ thì người đó quyết không phải là nhà kinh tế vì "niềm vui" và "cuộc sông” đó không có ý nghĩa kinh tế - chúng không thể đem ra trao đổi.
Tương tự như vậy, trong cuộc sông còn biết bao nhiêu thứ quan trọng và có ý nghĩa như sức khoẻ của con người, tri thức, các quan hệ xã hội, thời gian dành cho bạn bè và người thân. Giá trị của tất cả những thứ này đều không thể đo bằng giá trị trao đổi. Nhìn sự vật chủ yếu từ góc độ giá trị trao đổi nên kinh tế học trở nên thiển cận và hạn hẹp trong việc đánh giá khách quan các vấn đề liên quạn đến phát triển nguồn lực, đến sự phát triển bển vững và công bằng giữa các nhóm xã hội, đặc biệt là đối với phụ nữ.
Tất nhiên có nhiều người lập luận (và hy vọng) rằng, điều quan trọng không phải ở chỗ các nhà kinh tế nghĩ gì mà là mỗi chúng ta nhìn nhận sự việc như thế nào. Có nghĩa là không phụ thuộc vào việc kinh tế học coi công việc nuôi dưỡng là có ích hay không có ích đối với thu nhập quốc dân mà điều mấu chốt là mỗi cá nhân đánh giá cao công việc đó và dành cho nó sự quan tâm thích đáng. Trên thực tế, rất đáng tiếc vấn đề lại diễn ra đúng theo chiều ngược lại. (nối tiếp phần sau……….)

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/08/vi-tri-vai-tro-phu-nu-trong-oi-moi-kinh_61.html


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA