Đa số các nhà doanh nghiệp nữ ở thành thị đều đã từng làm việc trong khu vực nhà nước. Điều này đặc biệt rõ đối vói các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và kinh tê hộ gia đình. Cùng với xu thê dịch chuyển lao động hiện nay sẽ ngày càng có nhiều cán bộ công nhân viên tham gia kinh doanh.
Điều tra điển hình của Ban quản lý thị trường Hà nội (10/1987, 10/1989, và 1/1990) cho thấy chỉ có khoảng 30% các hộ kinh doanh có nguồn gốc là tư thương còn trên 60 % đã hoặc đang là cán bộ công nhân viên chức ( Hoàng Chí Bảo, 1992) .
Phụ nữ kinh doanh nhìn chung không trẻ, 40% trong số họ ở độ tuổi 31-40, 56% trên 40. Hầu hết những người này đã trải qua một thời gian công tác nhất định trước khi bắt đầu kinh doanh. Điều lý thú là họ có trình độ học vấn khá cao so vối mặt bằng chung của phụ nữ đô thị. 18,4% số người được hỏi có trình độ đại học, 30,6% trung cấp kỹ thuật, 18% tôt nghiệp phổ thông trung học. Những con số này có thể thay đổi ít nhiều tuỳ theo loại ngành nghề và khu vực.
Trong số những lỷ do đưa phụ nữ đến với hoạt động kinh doanh thì lý do kinh tế là chủ yếu. Yêu cầu đảm bảo đời sống và tăng thu nhập cho gia dinh thưòng là vấn đề được đặt ra đầu tiên và trong nhiều truòng hợp, rất cấp bách. Tuy nhiên, còn có những nguyên nhân khác như do không tìm được việc làm trong khu vực ĩihà nước, hợp lý hoá công việc gia đình V.V.. Đáng chú ý là ý muốn thử sức và tự khẳng định bản thân, mong muốn được độc lập vê kinh tê cũng là một trong những động lực thúc đẩy phụ nữ đến với kinh doanh.
Dù bắt đầu với nhiều lý do khác nhau, điều rất đáng quan tâm là, sau một thòi gian tổ chức hoạt động, trên 80 % phụ nữ được hỏi cho biết là họ hài lòng với kết quả kinh doanh của mình. 91% phụ nữ kinh doanh đánh giá cuộc sông của gia đình họ khá hơn trước. Thậm chí một số chị tỏ ra tiếc là đã không bắt đầu kinh doanh sớm hơn, là đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và thời gian làm giàu cho gia đình.

Đọc thêm tại: http://phunuonline24h.blogspot.com/2014/10/phu-nu-voi-quan-ly-kinh-te-xa-hoi-p9.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều:phu nu hoc, vai tro cua phu nu


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA