Kinh doanh có lãi, đời sông kinh tế khá lên, quan hệ gia đình, họ hàng có phần được củng cố..., song người phụ nữ làm kinh doanh không phải là không còn những khó khăn, lo âu, buồn bực. Thiếu thời gian để chăm sóc con, để quan tâm đến chồng, thiếu thời gian cho các sinh hoạt văn hoá chung trong gia đình, sự căng thẳng và mệt mỏi kéo dài... là những băn khoăn của nhiều phụ nữ. Không ít chị tỏ ra lúng túng trong việc kết hợp cuộc sông gia đình, đặc biệt là khía cạnh tinh thần với nhịp điệu khẩn trương và đòi hỏi cao của công việc kinh doanh. Ví dụ, chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn ở Hà Nội bộc lộ rằng để thành đạt phụ nữ phải phấn đấu ít nhất cũng gấp ba lần đàn ông.
Trong công việc kinh doanh phụ nữ có những thuận lợi song đồng thòi cũng có những khó khăn hơn nam giới. Lấy ví dụ về việc huy động vốn.
Do thường xuyên chú ý đến quan hệ với khách hàng nên phụ nữ gặp thuận lợi hơn trong việc huy động vôn lưu động- Mặc dù vậy, phụ nữ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới khi tạo dựng doanh nghiệp, nhất là trong việc huy động vốn ban đầu và hoàn tất thủ tục.
Sự phổ biến và thành công của các hoạt động kinh doanh, sự gần gũi của hình ảnh những người kinh doanh, đang tạo ra ấn tượng ủng hộ và đánh giá tốt đẹp về công việc kinh doanh của phụ nữ. Mặc dù còn có những băn khoăn, nhiều phụ nữ đã và đang vượt qua gia đình, góp phần thiết thực vào sự ổn định, phát triển và bình đẳng xã hội.
Rõ ràng không phải là hiện tượng mới, song việc phụ nữ nhanh chóng nắm bắt và thành dạt trong quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh hiộn nay là đặc biệt có ý nghĩa trong bôi cảnh kinh tế phát triển năng dộng ở nước ta.
Tiềm năng của phụ nữ trong quản lý doanh nghiệp, hiệu quả kinh doanh, vấn đề điều hành các hoạt động kinh doanh của phụ nữ có thể trở thành những đề tài nghiên cứu lý thú trong thời gian tới.


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA