Vì vậy dịp này người dân thường thành kính sắm lễ tiễn các vị Táo về chầu Trời. Nhưng các bậc tu hành và nhiều nhà tâm linh cho rằng, cúng Táo quân không nhất thiết phải có nghi lễ rườm rà. Mỗi miền mỗi khác Theo truyền thuyết, nhà nào cũng có ba vị thần bếp (gọi là Táo quân, vua Bếp) coi sóc phước đức, thiện ác của họ. Hàng năm cứ 23 tháng Chạp, Táo ông, Táo bà lại cưỡi cá chép lên Thiên


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA