Hơn một năm trước, cơ quan quản lý tài chính của Ấn Độ đã đưa ra một yêu cầu với các công ty niêm yết là mỗi công ty phải có ít nhất một người phụ nữ trong ban hội đồng quản trị. Tuy nhiên, hàng trăm công ty ở Ấn Độ đã không tuân theo yêu cầu này. Tại các doanh nghiệp, công ty, Ban quản lý và Ban


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA