NẾU TRỤ SỞ CỦA BẠN ĐANG CẦN MỘT MÁY PHOTOCOPY MỚI, BẠN SẼ SỚM PHẢI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH VỀ CÁCH CHI TRẢ THIẾT BỊ MỚI CỦA BẠN HỢP VỚI NGÂN SÁCH HIỆN TẠI CỦA BẠN.
Hầu hết các doanh nghiệp quyết định mua một máy photocopy hoàn toàn không phải là luôn luôn chọn lựa tốt nhất của họ là do thực tế rằng họ có thể muốn nâng cấp công nghệ và nhu cầu thay đổi. Lựa chọn để thuê một máy photocopy cũng giữ tiền của bạn trong ngân hàng và cung cấp các lợi thế về thuế khác nhau.
thuê máy photocopy Hai phổ biến nhất cho thuê máy photocopy Baltimore là Market Value Fair (FMV) và One Dollar mua lại Thuê FMV sẽ cung cấp cho bạn với các thanh toán hàng tháng thấp nhất và cung cấp các lợi thế về thuế cụ thể (A FMV thuê cũng được gọi làthuê hoạt động: mua lại thiết bị được coi là một nghĩa vụ cho thuê phòng cho thuê đang giữ "ngoại bảng.".) . Vào cuối thời hạn thuê, bạn có một tùy chọn để hoặc là trả lại hoặc mua các thiết bị. Nếu bạn quyết định mua nó, công ty cho thuê sẽ thiết lập một giá trị hợp lý tùy thuộc vào công nghệ hiện có, giá cả hiện tại của thiết bị tương thích, các cấp điều kiện và cách sử dụng của các thiết bị và nhu cầu thị trường.
Tóm lại, một thuê FMV cung cấp cho bạn;
Không có chi phí trả trước
Các khoản thanh toán hàng tháng nhỏ
Một hạn thuê ngắn hơn, sẵn sàng để theo kịp với công nghệ
Nâng cấp tuỳ chọn ở cuối thời hạn thuê
Lợi ích về thuế


Thuê FMV có thể là chọn lựa tốt nhất của bạn nếu bạn không có ý định giữ máy photocopy ngoài có chiều dài xác định thời gian. Ngắn hơn 24 hoặc 36 tháng cho thuê được phổ biến, tuy nhiên với điều kiện kinh tế hiện nay, văn phòng đang dần hướng đến một hạn 60 tháng còn để giảm các khoản thanh toán của họ. Hãy nhớ, càng ngắn hạn cho thuê cao hơn thanh toán hàng tháng của bạn.
Nâng cấp một hợp đồng thuê FMV là một quá trình đơn giản. Đại lý máy photocopy như hệ thống kinh doanh hành động sẽ làm việc với bạn về việc nhận các giá trị cho các thiết bị cũ của bạn và sẽ làm cho tất cả các thỏa thuận khi nói đến vận chuyển các máy photocopy cho công ty thuê. Chi phí giá thị trường có thể được điền thêm vào hợp đồng thuê mới của bạn, và trong một số trường hợp, vẫn sẽ chi phí ít hơn so với các hợp đồng thuê mà bạn đang hủy.
Nếu bạn cảm thấy rằng công ty của bạn sẽ được hưởng lợi từ việc giữ các máy photocopy cho một khoảng thời gian dài, bạn có thể thuê máy photocopy với một lựa chọn để mua nó ở cuối thời hạn thuê. Trong trường hợp đó, bạn nên chọn mua lại hợp đồng thuê 1 $.
Những ích lợi hoặc 1 $ mua lại hợp đồng thuê được;
thuê máy photocopy Tất cả chi phí của các thiết bị được cuộn thành các khoản thanh toán hàng tháng không có thanh toán còn lại phải trả vào cuối thời hạn thuê
Cho phép khách hàng để yêu cầu bồi thường khấu hao và khấu trừ chi phí lãi vay
Vào cuối thời hạn thuê, bạn có thể mua máy photocopy cho chỉ một đô la
Nếu bạn chọn mua lại 1 máy photocopy, hãy chắc chắn rằng bạn quyết định một máy photocopy có một vòng đời dài hơn. Đại lý máy photocopy của bạn sẽ có thể để xác định vòng đời của máy photocopy mới của bạn dựa trên việc sử dụng hiện tại và dự của bạn.
Để biết thêm thông tin về hợp đồng cho thuê máy photocopy, liên hệ với hệ thống kinh doanh http://thuemayphotocopy.com/ hoặc http://chothuemayphoto.com/


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA