Giải pháp MFP đang có sẵn mà thực sự có thể chụp một tài liệu quét với ký tự quang học phần mềm công nhận và chuyển đổi nó sang các file có thể chỉnh sửa như Excel và Powerpoint, Word. Vì vậy, bạn phải tự hỏi mình những câu hỏi, làm thế nào sẽ đổi thay công việc văn phòng của tôi 3-5 năm kể từ bây chừ? Tôi không thấy trước bất kỳ sự đổi thay trong cách chúng ta làm kinh doanh và tôi không sao với không giữ với tiến bộ công nghệ? Những gì về thuế? Làm thế nào để tác động cho thuê kinh dinh của tôi?
 Thiết bị văn phòng như máy photocopy MFP và máy tính không có một phương tiện sống và nó là không thể tránh khỏi rằng theo thời gian, bạn sẽ cần phải nâng cần thiết bị. Công nghệ là liên tục cung cấp các tính năng mới và các văn phòng đang trở nên hiệu quả hơn vì nó. thí dụ, máy photocopy đang trở nên quan yếu trong centerpieces môi trường văn phòng. Giải pháp MFP đang có sẵn mà thực sựcó thể chụp một tài liệu quét với ký tự quang học phần mềm xác nhận và chuyển đổi nó sang các file có thể chỉnh sửa như Excel và Powerpoint, Word. nên chi, bạn phải tự hỏi mình những câu hỏi, làm thế nào sẽ thay đổi công việc văn phòng của tôi 3-5 năm kể từ hiện? Tôi không thấy trước bất kỳ sự thay đổi trong cách chúng ta làm kinh doanh và tôi không sao với không giữ với tiến bộ công nghệ? Những gì về thuế? Làm thế nào để tác động cho thuê kinh dinh của tôi?

Các công ty mua thiết bị có gánh nặng khi phải vứt bỏ nó khi nó là thời kì để di chuyển về phía trước. ngoại giả, bạn đang bị mắc kẹt với công nghệ của thiết bị đó. Đối với hồ hết các công ty, cho thuê có ý nghĩa hiệu quả cả và kinh tế.

Ưu điểm để thuê máy photocopy

Bạn không phải trả tiền lên phía trước

Cho phép bạn chọn một hạn vận thanh toán (từ ngắn hạn 24 và 36 tháng lên đến dài hạn tài chính 60 tháng) và loại cho thuê (Giá trị thịtrường Fair hoặc 1 $ mua lại nếu bạn muốn mua máy photocopy của bạn sau khi vận hạn cho thuê)

Có nhiều điều kiện khác nhau cho các khoản khấu trừ (trong hồ hết các tiêu chí thực hiện kế toán cho thuê máy photocopy có thểđược viết tắt hoàn toàn trong khi mua hàng trực tiếp phải được khấu hao theo thời gian. Tham khảo quan điểm ​​với các luật sư của bạn để tìm hiểu về các luật thuế được khấu trừ trong phần nhà nước của bạn 179 mã IRS) . thanh toán được coi là một chi phí kinh doanh trước thuế, có tức là bạn có thể khấu trừ tất thảy tính sổ mỗi lần nó được thực hành

Tùy thuộc vào điều kiện của bạn, bạn có thể nâng cấp vào cuối vận hạn và bắt kịp với công nghệ đương đại. Bạn sẽ không bị mắc kẹt với thiết bị lạc hậu

Thuê tài sản không phải là các khoản vay ngân hàng, đường dây của bạn tín dụng có sẵn cho các nhu cầu khác

Bạn sẽ thấy rằng cho thuê thiết bị và nâng cấp lên một mô hình mới hơn nên hà tằn hà tiện tiền về kế hoạch bảo trì

 


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA