1. tu tạo MAY NEN KHI TẠO KHÍ NITƠ VỚI LỖI: KHÔNG ĐỦ ĐỘ THUẦN KHÍ NITƠ

Với lỗi này thì các nguyên do có thể và biện pháp sửa chữa bao gồm:

– Thiết kế nhà máy vượt quá lưu lượng khí Nito sinh ra: tôn tạo bằng cách nâng công suất máy nén khí tạo khí Nito

– Nhiệt độ môi trường xung quanh máy nén khí tạo khí Nito quá cao:  sửa chữa bằng cách giảm nhiệt độ phòng máy tạo khí Nito xuống

– Các van điều khiển không chế độ thuần khí Nito bị sự cố: cần kiểm tra sửa chữa và thay thế các van này.

– Áp suất khí nén đầu vào quá thấp: tu bổ bằng cách xem xét đường ống dẫn khí nén có bị tắc, áp lực tại đầu ra máy nén khí có đủ, công tắc áp suất có bị lỗi ?

– Lưu lượng khí nén quá thấp: sang sửa bằng cách tăng thêm lưu lượng khí nén bằng máy nén khí công suất lớn hơn.

– Đường ống bị rò rỉ khí Nito: Cần thẩm tra chỗ rò rỉ để sửa sang làm kín các chỗ đó.

– Ách tắc đường xả khí: tu sửa bằng cách kiểm tra van xả khí và thay thế mới nếu cần.

– thời kì hai tháp bàn bạc không bình thường: thẩm tra các loại van khống chế, sửa chữa hoặc thay mới.

– Thiết bị đo lường phân tích nồng độ Nito bị hỏng: rà để sửa chữa hoặc thay mới

2. tôn tạo MÁY NÉN KHÍ TẠO KHÍ NITƠ VỚI LỖI: ĐẦU VÀO KHÍ KHÔNG ĐỦ ÁP SUẤT

Với lỗi này thì các nguyên cớ có thể và biện pháp tu bổ bao gồm:

– Máy nén khí chưa khởi động hoặc đang gặp sự cố: Bật máy nén khí hoặc tôn tạo máy nén nếu bị sự cố.

– Công tắc áp suất bị đặt không đúng hoặc bị hỏng: Cài đặt lại công tắc áp suất trong dải 8 – 9 bar hoặc tu chỉnh thay mới công tắc này nếu bị hỏng.

– Đường ống bên trong máy sấy khí bị đóng băng ngăn trở lưu thông: kiểm tra lại máy sấy và tu tạo nếu bị sự cố

– Lưu lượng khí nén do máy nén khí sản sinh không đủ: tăng lưu lượng khí nén bằng việc mua thêm máy nén khí hoặc máy nén bị sự cố làm giảm lưu lượng khí sinh ra thì cần tu bổ để khắc phục.

– Những thiết bị dùng khí nén khác làm hao hút lượng khí lớn ( nếu dùng chung đường ống hoặc bình chứa khí ): khắc phục bằng cách giảm bớt các thiết bị tiêu thụ khí hoặc tăng lưu lượng khí nén lên.

– Ách tắc bộ lọc khí: sửa chữa bằng cách vệ sinh hoặc thay mới bộ lọc khí.

– Van điều chỉnh hoặc van điện từ bị sự cố: tu sửa hoặc thay mới các van này.

3. sửa chữa MÁY NÉN KHÍ TẠO KHÍ NITƠ VỚI LỖI: LƯU LƯỢNG KHÍ ĐẦU VÀO MÁY NITO QUÁ THẤP

Với lỗi này thì các duyên cớ có thể và biện pháp tu chỉnh bao gồm:

– Nguồn khí do máy nén khí sản sinh không đủ: rà soát tu sửa máy nén khí, nếu máy nén bình thường thì cần tăng lưu lượng khí bằng việc mua thêm máy nén khí mới.

– Đồng hồ áp suất bị sự cố: thẩm tra tu bổ hoặc thay mới.

– Bộ phần đường ống trong máy bị rò rỉ khí: kiểm tra để tu tạo những chỗ rò rỉ này.

– Van điều khiển sức ép khí nén trong máy bị sự cố: soát tu bổ hoặc thay mới.

4. tu tạo MÁY NÉN KHÍ TẠO KHÍ NITƠ VỚI LỖI: ÂM THANH VẬN HÀNH kì dị HOẶC CÓ RUNG CHẤN LỚN.

Với lỗi này thì các căn do có thể và biện pháp tu bổ bao gồm:

– Các hạt hút ẩm không đủ: tu sửa bằng cách bổ xung thêm hạt hút ẩm.

– Tháp thải khí Oxy bị mất hiệu lực: sửa chữa bằng cách rà soát lắp đặt thiết bị tiêu âm.

– Van khống chế hoạt động không thông thường: soát sửa chữa các van này hoặc thay mới.

– Đường ống hoặc đinh ốc trong máy bị lung lay: tu sửa bằng việc vặn chặt lại hoặc thay mới.


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA