1. tôn tạo MAY NEN KHI TẠO KHÍ NITƠ VỚI LỖI: KHÔNG ĐỦ ĐỘ THUẦN KHÍ NITƠ

Với lỗi này thì các căn do có thể và biện pháp sửa chữa bao gồm:

– Thiết kế nhà máy vượt quá lưu lượng khí Nito sinh ra: tu chỉnh bằng cách nâng công suất máy nén khí tạo khí Nito

– Nhiệt độ môi trường xung quanh máy nén khí tạo khí Nito quá cao:  tu bổ bằng cách giảm nhiệt độ phòng máy tạo khí Nito xuống

– Các van điều khiển không chế độ thuần khí Nito bị sự cố: cần kiểm tra sửa chữa và thay thế các van này.

– Áp suất khí nén đầu vào quá thấp: tôn tạo bằng cách coi xét đường ống dẫn khí nén có bị tắc, sức ép tại đầu ra máy nén khí có đủ, công tắc áp suất có bị lỗi ?

– Lưu lượng khí nén quá thấp: sửa sang bằng cách tăng thêm lưu lượng khí nén bằng máy nén khí công suất lớn hơn.

– Đường ống bị rò rỉ khí Nito: Cần soát chỗ rò rỉ để tu chỉnh làm kín các chỗ đó.

– Ách tắc đường xả khí: tu chỉnh bằng cách rà van xả khí và thay thế mới nếu cần.

– Thời gian hai tháp bàn bạc không thường ngày: rà các loại van khống chế, sửa sang hoặc thay mới.

– Thiết bị đo lường phân tách nồng độ Nito bị hỏng: rà soát để tu chỉnh hoặc thay mới

2. tôn tạo MÁY NÉN KHÍ TẠO KHÍ NITƠ VỚI LỖI: ĐẦU VÀO KHÍ KHÔNG ĐỦ ÁP SUẤT

Với lỗi này thì các nguyên cớ có thể và biện pháp tu chỉnh bao gồm:

– Máy nén khí chưa khởi động hoặc đang gặp sự cố: Bật máy nén khí hoặc tu tạo máy nén nếu bị sự cố.

– Công tắc áp suất bị đặt không đúng hoặc bị hỏng: Cài đặt lại công tắc áp suất trong dải 8 – 9 bar hoặc tu chỉnh thay mới công tắc này nếu bị hỏng.

– Đường ống bên trong máy sấy khí bị đóng băng cản trở lưu thông: rà soát lại máy sấy và tu sửa nếu bị sự cố

– Lưu lượng khí nén do máy nén khí sản sinh không đủ: tăng lưu lượng khí nén bằng việc mua thêm máy nén khí hoặc máy nén bị sự cố làm giảm lưu lượng khí sinh ra thì cần tu sửa để khắc phục.

– Những thiết bị dùng khí nén khác làm hao hút lượng khí lớn ( nếu dùng chung đường ống hoặc bình chứa khí ): khắc phục bằng cách giảm bớt các thiết bị tiêu thụ khí hoặc tăng lưu lượng khí nén lên.

– Ách tắc bộ lọc khí: tu tạo bằng cách vệ sinh hoặc thay mới bộ lọc khí.

– Van điều chỉnh hoặc van điện từ bị sự cố: tu tạo hoặc thay mới các van này.

3. sửa sang MÁY NÉN KHÍ TẠO KHÍ NITƠ VỚI LỖI: LƯU LƯỢNG KHÍ ĐẦU VÀO MÁY NITO QUÁ THẤP

Với lỗi này thì các căn do có thể và biện pháp tu sửa bao gồm:

– Nguồn khí do máy nén khí sản sinh không đủ: thẩm tra tu bổ máy nén khí, nếu máy nén thông thường thì cần tăng lưu lượng khí bằng việc mua thêm máy nén khí mới.

– Đồng hồ áp suất bị sự cố: rà soát sang sửa hoặc thay mới.

– Bộ phần đường ống trong máy bị rò rỉ khí: thẩm tra để sửa chữa những chỗ rò rỉ này.

– Van điều khiển áp lực khí nén trong máy bị sự cố: rà soát sửa chữa hoặc thay mới.

4. tôn tạo MÁY NÉN KHÍ TẠO KHÍ NITƠ VỚI LỖI: ÂM THANH VẬN HÀNH dị thường HOẶC CÓ RUNG CHẤN LỚN.

Với lỗi này thì các nguyên do có thể và biện pháp sửa chữa bao gồm:

– Các hạt hút ẩm không đủ: sửa chữa bằng cách bổ xung thêm hạt hút ẩm.

– Tháp thải khí Oxy bị mất hiệu lực: tu chỉnh bằng cách soát lắp đặt thiết bị tiêu âm.

– Van khống chế hoạt động không thông thường: thẩm tra sửa sang các van này hoặc thay mới.

– Đường ống hoặc đinh ốc trong máy bị lung lay: tu sửa bằng việc vặn chặt lại hoặc thay mới.


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA