Trong tất cả các hệ thống bậc học, bậc học mầm non là bậc học đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ.

Nâng cao chất lượng giáo viên mầm non

Ngành sư phạm mầm non đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống giáo dục của đất nước có vai trò cơ sở hình thành nhân cách và nhận thức của bé. Chính vì vậy chúng ta cần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non là ưu tiên hàng đầu.

Chất lượng giáo dục mầm non do đội ngũ giáo viên mầm non quyết định. Các giáo viên là những người chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Chính vì vậy để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thì chúng ta cần phải nâng cao chất lượng giáo viên mầm non cả về trình độ, phẩm chất và năng lực.
Nghị quyết hội nghị lần thứ II ban chấp hành trung ương đảng lần thứ VII đã nêu rõ: “ Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh”. Qua đó ta có thể thấy vai trò quan trọng của giáo viên mầm non. Vì thế để nâng cao chất lượng giáo viên mầm non thì việc nâng cao chất lượng giáo viên mầm non là nhiệm vụ then chốt có tính quyết định.
Hiện nay, các giáo viên mầm non chủ yếu có trình độ học trung cấp mầm non, rất ít các giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học, liên thông đại học sư phạm hà nội… Với trình độ như vậy thì chưa đáp ứng được nhu cầu chất lượng giáo dục mầm non trong thời gian tới. Để khắc phục vấn đề này chúng ta cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên hiện thời đồng thời đẩy mạnh khâu đào tạo giáo viên nhằm nâng cao nguồn chất lượng.
Ngoài vấn đề nghiệp vụ chuyên môn chúng ta cũng cần chú ý bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên. Phương thức học tập của trẻ mầm non chủ yếu là bắt chước theo những gì chúng thấy ; vì thế đội ngũ giáo viên mầm non – những người thường xuyên tiếp xúc chăm sóc cho bé phải là những giáo viên có đạo đức chuẩn mực. Công tác kiểm tra, đánh giá và bồi dưỡng phẩm chất giáo viên mầm non cần được  chú trọng.
>>> Xem thêm Tuyển sinh trung cấp mầm non
Một điều cần lưu ý là để nâng cao chất lượng giáo viên thì chúng ta cần phải nâng cao chất lượng đời sống giáo viên mầm non. Hiện nay, vấn đề đời sống giáo viên mầm non chưa được chú ý nhiều. Đời sống các giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn, cải thiện đời sống giáo viên mầm non sẽ giúp các giáo viên tập trung vào công việc hơn.
Giáo dục mầm non là giai đoạn khởi đầu rất quan trọng với bé. Giai đoạn này giúp hình thành nhân cách và nhận thức ban đầu cho trẻ vì thế chúng ta cần đặc biệt quan tâm nhất là vấn đề chất lượng giáo dục.
Không phải thi, vào học ngay ngành Sư phạm Mầm non - Tiểu Học
Văn bằng 2 là một lối đi khác cho sinh viên cao đẳng ngoài liên thông cao đẳng lên đại học. Có thể ví văn bằng 2 như là cơ hội thứ hai cho các bạn sinh viên, nó giúp sinh viên có nhiều kỹ năng, hiểu biết hơn khi ra trường đồng thời cho sinh viên thêm tự tin. Học chuyển đổi văn bằng 2 là bạn đã có một văn bằng trung cấp cao đẳng, đại học nào đó muốn chuyển sang ngành mà mình muốn hay cũng vì công việc.
Thực tế cho thấy bạn chỉ có thể thành công nếu bạn có đam mê và đủ nghị lực theo đuổi đam mê đó. Việc chọn ngành gì, nghề gì điều đầu tiên bạn phải cân nhắc là bạn có đủ đam mê và nghị lực để theo đuổi ngành nghề bạn mong muốn hay không.


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

ĐẶT MUA